Сподели

Our news

Какво представлява готовият проект?

Какво представлява готовият проект?

ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ

КАКВО СПЕСТЯВАТЕ ПРИ ИЗБОРА ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ ?

 • • Избирайки готови проекти за къщи – еднофамилна или многофамилна жилищна сграда. Вие спестявате пари от проектиране на нов проект.

  • Не си губите времето в изясняване на идеята за бъдещата Ви сграда.

  • Преди купуването на готов проект ще знаете как ще изглежда бъдещият ви дом.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ДА ПОРЪЧАТЕ ГОТОВИ ПРОЕКТИ ?

Всички представен  готов проекти за сгради са разработени по индивидуално задание и за конкретен имот. От опита и практиката се доказва, че два идентични поземлени имота не съществуват. Имотите се различават по площ, лице към улица, показатели за застрояване и изложение.
Избирайки готов проект Вие трябва да сте с пълното съзнание, че избрана сградата за вашият ще бъде компромисен вариант за вас, от гледна точка на брой на помещенията в къщата и тяхната квадратура. Все пак готовият проект спестява време и пари!
Нашето архитектурно студио предлага допълнителна услуга за коригиране на готовият проект. Избирайки и нея типовият проект ще може да придобие и нова индивидуалност и получената сграда ще бъде уникална.
Трябва да се има в предвид, че в зависимост от вида на урегулираният поземлен имот (УПИ) има възможност избраният от вас проект да не може да се нагоди за вас. При такава ситуация можем да престъпим към проектиране изцяло на нова сграда.
Независимо къде се намирате в България можете да проектирате с нас, ние работим както в офиса на място така можем да работим и от разстояние. При вторият вариант комуникацията става по електрона поща, Viber, Facebook и др.

  КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ ПРЕДИ ИЗБОР НА ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ ?

  След като сте си изяснили от какви помещения имате нужда и тяхната големина, трябва да разберете точните параметри на вашият имот. Това става ясно от подробният устройствен план за имота (ПУП) или от издадена Виза за имота от общината в която се намира вашият имот. Визата представлява комбинирана извадка между кадастрална карта и регулационен план, там където няма кадастър между кадастрален и регулационен план. На визата са нанесени вида на застрояване (свободно или свързани), ограничителните линии на застрояване и показателите на застрояване.
  При предоставяне на Виза за проектиране или копие на ПУП нашите проектанти ще могат да изчислят възможните начини за застрояване. Това са максималната застроена площ, разгърната застроена площ, максималната височина и етажност, и минималното необходимо озеленяване за имота. Тази консултация е не ангажираща и безплатна за вас.

  КАКВО Е НУЖНО ЗА ИЗДАВАНЕТО НА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ ?

  За издаване на виза за проектиране трябва да отидете за съответната община с предварително подготвени следните документи:
  • Документ за собственост на имота – ако е на повече от едно лице е необходимо да имате пълномощно от останалите собственици на имота, в случай че не присъстват при подаването на документите.
  • Скица за поземленият имот издадена от СГКК, в случай че за вашето населено място няма приета кадастрална карта, скицата на имота се издава от общината.

  КАКВИ ИЗХОДНИ ДАННИ СА НЕОБХОДИМИ ПРИ ЗА ГОТОВ ПРОЕКТ?

  За започване на проектиране или нагласяне на готов проект след предоставяне на Виза за проектиране е необходимо, следното:


  1. Предварителен договор с изходни данни за начина на присъединяване към ВиК мрежи – издава се от местното Вик дружество.
  2. Предварителен договор с изходни данни за начина на присъединяване към ЕЛ мрежи – в зависимост къде се намира вашият имот се издава от ЕВН, Енерго Про или ЧЕЗ.
  3. Геодезическо заснемане на имота с нанесени хоризонтали и надморска височина.
  4. Геоложки доклад – геоложкият доклад се изисква при сравнително стръмни терени и терени с неясен почвен слой, се изисква в определени случай.

   

  КАКВО ВКЛЮЧЕНА ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЕКТ ?

  Предлаганите от нас проекти за готови къщи са проектирани в техническа фаза и включват следните части:
  1. Проект по част – Архитектура;
  2. Проект по част – Строителни конструкции;
  3. Проект по част – Водоснабдяване и Канализация;
  4. Проект по част – Електроинсталации;
  5. Проект по част – Отопление, Вентилация и Климатизация – в зависимост от големината на сградата при необходимост се разработва;
  6. Проект по част – Енергийна ефективност *;
  7. Доклад и оценка на част – Енергийна ефективност;
  8. Проект по част – Озеленяване *;
  9. Проект по част – Геодезия *;
  10. Проект по част – Пожарна безопасност – в зависимост от големината на сградата при необходимост се разработва:.
  * Проект по части Геодезия, Енергийна ефективност, Доклад и оценка на част – Енергийна ефективност и Озеленяване се разработва индивидуално за всеки имот, след предоставяне на геодезическа снимка. В случай, че не знаете от къде да се сдобиете с такава ще ви насочим към инженер геодезист.

  КАКВО НЕ ВКЛЮЧВАТ ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЕКТ НА ГОТОВА КЪЩА ?

  1. Авторски надзор по всички части;
  2. Задължителен авторски надзор по част конструкции;
  3. Външни връзки към проекта по част Електроинсталации;
  4. Външни връзки към проекта по част Водоснабдяване и Канализация;
  5. Геоложки проучвания на терена;
  6. Геодезическа снимка.

  КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ ПРИ ЗАКУПВАНЕТО НА ГОТОВ ПРОЕКТ ?

  Вие ще получете пълна проекта документация окомплектована в три екземпляра готова за внасяне в съответната община.
  След разглеждането на внесените проекти от страна на общината те ще бъдат одобрени и ще получите разрешени за строеж, ще ви бъдат върнати два броя проектна документация.

  КАК ДА ЗАКУПИТЕ ЗАКУПЕТЕ ГОТОВ ПРОЕКТ НА КЪЩА ?

  Проект за готов къща може да закупите от офис на „Архпоинт Студио“ ЕООД с адрес гр. Бургас, ул.“ Стара планина“ 12, също така може проекта да ви бъде доставен и с куриерска фирма с наложен платеж. За повече контакти с нас.

  КАКВО МОЖЕМ ДА ПРЕДЛОЖИМ ?

  Основната дейност на Архпоинт Студио е разработването на инвестиционни проекти за еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, обществени сгради, индустриални сгради, и смяна на предназначението на ателиета, офиси, жилища и други.
  Архпоинт Студио извършва разработка на подробни устройствени планове (ПУП).