Архитектурна страница : Готови проекти на вилни сгради

Сподели

Готови проекти на вилни сгради

Готови проекти на вилни сгради

Готови проекти на вилни сгради

Готови проекти на вилни сгради във вилното селище от затворен тип ситуирано върху площ от 12000 м2 предвидено е изваждането на 16 бр. двуфамилни жилищни сгради всяка от по два етажа. Всяко от жилищата разполага с дневна, две спални и санитарен възел.
Разположението на сградите в имота е направено така, че да може да се осигурят оптимална зеленина в имота. Сградите са разположени периферно и се постига достатъчно пространство за изграждането на басейн с бар, които да обслужва посетителите на комплекса. Местонахождението на комплекса ще предлага на своите обитатели и много
възможности за развлечение и отдих на откритите си спортни площадки.

Нормативни документи

Нормативни уредба при проектиране и строителство: Представяме на вашето внимание най-често използваната нормативна уредба при проектиране и строителство. Закон за устройство на територията – ЗУТ Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и […]

Изработване на подробен устройствен план

Изработка на подробен устройствен план С изработка на подробен устройствен план се конкретизира урегулирането и застрояването на територията на населените места, те се разработват за цели землища, селищни образувания, група имоти и индивидуални самостоятелни имоти. Изработката на по подробен устройствен план се възлага за имоти за които не е бил разработен до момента такъв план. […]

Изменение на подробен устройствен план

Изменение подробен устройствен план на УПИ Изменение подробен устройствен план се извършва за да удовлетвори нуждите на собствениците на имота за бъдещите им инвестиционни намерения. Изменение  на ПУП се процедира за имоти за които вече има действащ и влязъл в сила подробен устройствен план. Изменението на плана е задължително да се извърши в съответствие с […]

Какво представлява готовият проект?

ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ КАКВО СПЕСТЯВАТЕ ПРИ ИЗБОРА ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ ? • Избирайки готови проекти за къщи – еднофамилна или многофамилна жилищна сграда. Вие спестявате пари от проектиране на нов проект. • Не си губите времето в изясняване на идеята за бъдещата Ви сграда. • Преди купуването на готов проект ще знаете как […]

разгледай още проекти
  • Date : август 20, 2022
  • Застроена площ: : м2
  • Разгъната застроена площ: м2
  • Брой апартаменти: 3