Сподели

Готов проект на къща в кв.Долно Езерово, гр.Бургас

Готов проект на къща в кв.Долно Езерово, гр.Бургас

Готов проект на къща в кв.Долно Езерово, гр.Бургас

Този проект е разработен вече разработен и може да се използва като готов проект. Сграда ще бъде изградена на  два надземни етажа и сутерен етаж.  Вертикалната комуникация ще се извършва  по стълбище.

Сутерена е ситуиран на кота-2.50 и там се обособява складово помещение.

На кота + 0.00 е главният вход на сградата. Разпределението на тази кота е  кабинет, дневна, спални,WC, WC-Баня, мокро, коридор. стълбищна клетка, склад, гараж за два автомобила и веранда.

Разпределението на +2.80, се състои от три спалня,WC, WC-Баня, дрешник, тераса,  коридор и стълбищна клетка.

Нормативни документи

Нормативни уредба при проектиране и строителство: Представяме на вашето внимание най-често използваната нормативна уредба при проектиране и строителство. Закон за устройство на територията – ЗУТ Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и […]

Изработване на подробен устройствен план

Изработка на подробен устройствен план С изработка на подробен устройствен план се конкретизира урегулирането и застрояването на територията на населените места, те се разработват за цели землища, селищни образувания, група имоти и индивидуални самостоятелни имоти. Изработката на по подробен устройствен план се възлага за имоти за които не е бил разработен до момента такъв план. […]

Изменение на подробен устройствен план

Изменение подробен устройствен план на УПИ Изменение подробен устройствен план се извършва за да удовлетвори нуждите на собствениците на имота за бъдещите им инвестиционни намерения. Изменение  на ПУП се процедира за имоти за които вече има действащ и влязъл в сила подробен устройствен план. Изменението на плана е задължително да се извърши в съответствие с […]

Какво представлява готовият проект?

ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ КАКВО СПЕСТЯВАТЕ ПРИ ИЗБОРА ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ ? • Избирайки готови проекти за къщи – еднофамилна или многофамилна жилищна сграда. Вие спестявате пари от проектиране на нов проект. • Не си губите времето в изясняване на идеята за бъдещата Ви сграда. • Преди купуването на готов проект ще знаете как […]

разгледай още проекти
  • Date : март 1, 2022
  • Застроена площ: : 213,3 м2
  • Разгъната застроена площ: 402,9 м2
  • Брой спални помещения: 4