Сподели

Проект за къща в кв.Долно Езерово, гр.Бургас

Проект за къща в кв.Долно Езерово, гр.Бургас

Готов проект на къща в кв.Долно Езерово, гр.Бургас

Този проект за къща е разработен вече разработен и може да се използва като готов проект. Сграда ще бъде изградена на  два надземни етажа и сутерен етаж.  Вертикалната комуникация ще се извършва  по стълбище.

Сутерена е ситуиран на кота-2.50 и там се обособява складово помещение.

На кота + 0.00 е главният вход на сградата. Разпределението на тази кота е  кабинет, дневна, спални,WC, WC-Баня, мокро, коридор. стълбищна клетка, склад, гараж за два автомобила и веранда.

Разпределението на +2.80, се състои от три спалня,WC, WC-Баня, дрешник, тераса,  коридор и стълбищна клетка.

Нормативни документи

Нормативни уредба при проектиране и строителство: Представяме на вашето внимание най-често използваната нормативна уредба при проектиране и строителство. Закон за устройство на територията – ЗУТ Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и […]

Какво е ПУП и подробен устройствен план ?

Какво е ПУП ? С изработка на подробен устройствен план ( ПУП ) се конкретизира урегулирането и застрояването на територията на населените места, те се разработват за цели землища, селищни образувания, група имоти и индивидуални самостоятелни имоти. Те се разработват  за имоти за които, до мемента е не бил разработен такъв план. Това са имоти […]

Изменение на подробен устройствен план

Изменение подробен устройствен план Изменение подробен устройствен план се извършва за да удовлетвори нуждите на собствениците на имота за бъдещите им инвестиционни намерения. Изменение  на ПУП се процедира за имоти за които вече има действащ и влязъл в сила подробен устройствен план. Изменението на плана е задължително да се извърши в съответствие с общ устройствен […]

Какво представлява готовият проект?

ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ КАКВО СПЕСТЯВАТЕ ПРИ ИЗБОРА ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ ? • Избирайки готови проекти за къщи – еднофамилна или многофамилна жилищна сграда. Вие спестявате пари от проектиране на нов проект. • Не си губите времето в изясняване на идеята за бъдещата Ви сграда. • Преди купуването на готов проект ще знаете как […]

разгледай още проекти
  • Date : март 1, 2022
  • Застроена площ: : 213,3 м2
  • Разгъната застроена площ: 402,9 м2
  • Брой спални помещения: 4