Сподели

Готов проект на къща – гр.Българово, общ.Бургас

Готов проект на къща – гр.Българово, общ.Бургас

Готов проект на къща с барбекю

В този готов проект на къща с барбекю е предвидено изграждането на две самостоятелни сгради. Едната сграда ще представлява едноетажно еднофамилна жилищна сграда, а другата ще бъде с допълващи функции за барбекю.

В жилищната сграда на  кота + 0.00 е главният вход на жилището. Разпределението на тази кота е  дневна, три спалня със санитарени  възли, като една от тях  с дрешник, коридор, WC и веранда.

Сградата ще бъде изградена от метален скелет от метални колони, греди и ригели. Външните и вътрешни стени ще се изпълнят от послоен монтаж. Покривът на сградата ще  бъде скатен стоманен покрит с керамични керемиди.

Функционалното разпределение на допълващото застрояване е следното открит навес, два склада и WC. То ще бъде с височина 2.20 м от прилежащият терен.

Сградата ще бъде изградена от метален скелет от метални колони, греди и ригели. Външните и вътрешни стени ще се изпълнят от послоен монтаж. Покривът на сградата ще  бъде скатен стоманен покрит с керамични керемиди.

Нормативни документи

Нормативни уредба при проектиране и строителство: Представяме на вашето внимание най-често използваната нормативна уредба при проектиране и строителство. Закон за устройство на територията – ЗУТ Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и […]

Изработване на подробен устройствен план

Изработка на подробен устройствен план С изработка на подробен устройствен план се конкретизира урегулирането и застрояването на територията на населените места, те се разработват за цели землища, селищни образувания, група имоти и индивидуални самостоятелни имоти. Изработката на по подробен устройствен план се възлага за имоти за които не е бил разработен до момента такъв план. […]

Изменение на подробен устройствен план

Изменение подробен устройствен план на УПИ Изменение подробен устройствен план се извършва за да удовлетвори нуждите на собствениците на имота за бъдещите им инвестиционни намерения. Изменение  на ПУП се процедира за имоти за които вече има действащ и влязъл в сила подробен устройствен план. Изменението на плана е задължително да се извърши в съответствие с […]

Какво представлява готовият проект?

ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ КАКВО СПЕСТЯВАТЕ ПРИ ИЗБОРА ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ ? • Избирайки готови проекти за къщи – еднофамилна или многофамилна жилищна сграда. Вие спестявате пари от проектиране на нов проект. • Не си губите времето в изясняване на идеята за бъдещата Ви сграда. • Преди купуването на готов проект ще знаете как […]

разгледай още проекти
  • Date : септември 5, 2022
  • Застроена площ: : 169.7 м2
  • Разгъната застроена площ: 169.7м2
  • Брой спални помещения: 3