Готови проекти за къщи – кв.Меден Рудник, гр.Бургас

Готови проекти за къщи – кв.Меден Рудник, гр.Бургас

Готови проекти на две къщи на калкан – кв.Меден Рудник, гр.Бургас

Представяме готови проекти на две къщи на калкан в два самостоятелни имота, възможно е сградите в тази с и конфигурация да се изградят както в два съседни имота така и в един имот.

Едната сграда е едноетажна с два самостоятелни входа и е възможно да се изполва самостоятелно за отдих.

Втората сграда е двуетажна. Връзката между етажите ще се осъществи посредством стоманобетонна стълба. Сградата е със следното разпределение:

Първи етаж – Дневна, спалня, санитарен възел склад и веранда.
Втори етаж – Коридор, две спални, санитарен възли и тераса.

Нормативни документи

Нормативни уредба при проектиране и строителство: Представяме на вашето внимание най-често използваната нормативна уредба при проектиране и строителство. Закон за устройство на територията – ЗУТ Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и […]

Какво е ПУП и подробен устройствен план ?

Какво е ПУП ? С изработка на подробен устройствен план ( ПУП ) се конкретизира урегулирането и застрояването на територията на населените места, те се разработват за цели землища, селищни образувания, група имоти и индивидуални самостоятелни имоти. Те се разработват  за имоти за които, до мемента е не бил разработен такъв план. Това са имоти […]

Изменение на подробен устройствен план

Изменение подробен устройствен план Изменение подробен устройствен план се извършва за да удовлетвори нуждите на собствениците на имота за бъдещите им инвестиционни намерения. Изменение  на ПУП се процедира за имоти за които вече има действащ и влязъл в сила подробен устройствен план. Изменението на плана е задължително да се извърши в съответствие с общ устройствен […]

Какво представлява готовият проект?

ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ КАКВО СПЕСТЯВАТЕ ПРИ ИЗБОРА ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ ? • Избирайки готови проекти за къщи – еднофамилна или многофамилна жилищна сграда. Вие спестявате пари от проектиране на нов проект. • Не си губите времето в изясняване на идеята за бъдещата Ви сграда. • Преди купуването на готов проект ще знаете как […]

разгледай още проекти
  • Date : август 16, 2022
  • Застроена площ: : 146,8 м2
  • Разгъната застроена площ: 301 м2
  • Брой спални помещения: 5