Сподели

Проект на жилищна сграда  – Меден Рудник

Проект на жилищна сграда  – Меден Рудник

Проект на жилищна сграда  – Меден Рудник

Проект за жилищна сграда  – Меден Рудник включва  партерен етаж (кота ±0,00), и три етажа. Връзката между отделните нива е осигурена посредством стоманобетонова стълба с предвидено естествено осветление.

– На партерения  етаж на кота ±0,00 са  проектирани дневна, баня, склад, коридор, гараж и стълбищна клетка;

– На I-ви етаж на кота +3,40 са проектирани три спални, две бани, три тераси, коридор и стълбище за връзка с останалите нива на сградата.

– На II-ри етаж на кота +6,20 са проектирани дневна, три тераси, спалня, баня, тоалетна, коридор и стълбище за връзка с останалите нива на сградата.

– На III-ти етаж на кота +9,00 са проектирани дневна, три тераси, спалня, баня, тоалетна,  коридор две  и стълбище за връзка с останалите нива на сградата.

Търпими строежи в България

 Какво трябва да знаете?   В България съществуват определени категории сгради, известни като търпими строежи, които макар и построени без необходимите строителни книжа, могат да бъдат признати като законни при определени условия. Тук ще разгледаме критериите за търпимост, процедурата за получаване на удостоверение за търпимост и ограниченията, свързани с такива строежи.   Какво представляват търпимите […]

Проектиране на складови бази: Ключови аспекти и съображения

Проектиране на складови бази: Ключови аспекти и съображения Проектирането на складови бази е многоетапен процес, който изисква внимателно планиране и вземане на множество решения. Складовите бази играят важна роля в логистичната верига, осигурявайки съхранение и управление на стоки преди тяхното разпределение. 1. Анализ и планиране на складови бази Първата стъпка в проектирането на складова база […]

Нормативни документи

Нормативни уредба при проектиране и строителство: Представяме на вашето внимание най-често използваната нормативна уредба при проектиране и строителство. Закон за устройство на територията – ЗУТ Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и […]

Какво е ПУП и подробен устройствен план ?

Какво е ПУП ? С изработка на подробен устройствен план ( ПУП ) се конкретизира урегулирането и застрояването на територията на населените места, те се разработват за цели землища, селищни образувания, група имоти и индивидуални самостоятелни имоти. Те се разработват  за имоти за които, до мемента е не бил разработен такъв план. Това са имоти […]

Изменение на подробен устройствен план

Изменение подробен устройствен план Изменение подробен устройствен план се извършва за да удовлетвори нуждите на собствениците на имота за бъдещите им инвестиционни намерения. Изменение  на ПУП се процедира за имоти за които вече има действащ и влязъл в сила подробен устройствен план. Изменението на плана е задължително да се извърши в съответствие с общ устройствен […]

Какво представлява готовият проект?

ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ КАКВО СПЕСТЯВАТЕ ПРИ ИЗБОРА ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ ? • Избирайки готови проекти за къщи – еднофамилна или многофамилна жилищна сграда. Вие спестявате пари от проектиране на нов проект. • Не си губите времето в изясняване на идеята за бъдещата Ви сграда. • Преди купуването на готов проект ще знаете как […]

разгледай още проекти
  • Date : ноември 5, 2021
  • Застроена площ: : 109,1 м2
  • Разгъната застроена площ: 427,7 м2
  • Брой спални помещения: 5