Сподели

Готови проекти на къщи с двоен външен зид

Готови проекти на къщи с двоен външен зид

Готови проекти на къщи тип „Руска къща“

Представеният проект е за  готови проекти на къщи тип  в имота ще се изградят две огледални сгради тип “ Руска къща или руска архитектура“.

На кота + 0.00 е основният вход на всяка от сградите. Разпределението на тази кота се  състои от дневна, спалня, дрешник, санитарен възел, склад, коридор.

На кота + 2,80 разпределението е следното: две спални с дрешник към всяка, санитарен възел и тераса.

Вертикалната комуникация ще се осъществява  посредством вътрешна стълба.

Сградата ще бъде изградена от стоманобетонна гредова конструкция. Вътрешните стени ще се изпълнят от керамични тухли, те ще бъдат измазани от двете страни с вароциментов разтвор, шпакловани и за финално покритие ще се положи латекс. Външната стена ще представлява „Двойна стена“, изпълнението ще е по следният детайл: От вътре на вън – латекс, гипсова шпакловка, мазилка от варо-циментов разтвор, керамична тухла 25см., въздух и клинкерна тухла с 12,5см.

Покривът на сградата ще е бъде плосък с предвидена хидро, паро и топлоизолация.

Нормативни документи

Нормативни уредба при проектиране и строителство: Представяме на вашето внимание най-често използваната нормативна уредба при проектиране и строителство. Закон за устройство на територията – ЗУТ Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и […]

Какво е ПУП и подробен устройствен план ?

Какво е ПУП ? С изработка на подробен устройствен план ( ПУП ) се конкретизира урегулирането и застрояването на територията на населените места, те се разработват за цели землища, селищни образувания, група имоти и индивидуални самостоятелни имоти. Те се разработват  за имоти за които, до мемента е не бил разработен такъв план. Това са имоти […]

Изменение на подробен устройствен план

Изменение подробен устройствен план Изменение подробен устройствен план се извършва за да удовлетвори нуждите на собствениците на имота за бъдещите им инвестиционни намерения. Изменение  на ПУП се процедира за имоти за които вече има действащ и влязъл в сила подробен устройствен план. Изменението на плана е задължително да се извърши в съответствие с общ устройствен […]

Какво представлява готовият проект?

ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ КАКВО СПЕСТЯВАТЕ ПРИ ИЗБОРА ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ ? • Избирайки готови проекти за къщи – еднофамилна или многофамилна жилищна сграда. Вие спестявате пари от проектиране на нов проект. • Не си губите времето в изясняване на идеята за бъдещата Ви сграда. • Преди купуването на готов проект ще знаете как […]

разгледай още проекти
  • Date : август 20, 2022
  • Застроена площ: : м2
  • Разгъната застроена площ: м2
  • Брой спални помещения: