Сподели

Готов проект на къща – с.Извор, общ.Бургас

Готов проект на къща – с.Извор, общ.Бургас

Готов проект на стоманобетонна къща в с.Извор, общ.Бургас

Представяме на вашето внимание готов проект на къща с обща площ 144м2
Сградата е ситуирана на сравнително равнинен терен, готовият проект е подходящ за имоти с малка и голяма квадратура. Жилищната сграда притежава всички помещения за нуждите на едно домакинство. Къщата разполага с три спални помещения с площи 12-15 м2.
Дневна с кухненски кът с директен излаз на веранда, два санитарни възел и достатъчно голямо складово пространство с отделен вход.
Готовият проект е заложен да се изпълни от скелетно градова конструкция от стоманобетон. Външните и вътрешните стени се изпълняват от керамични тухли и се измазват с Варо-циментов разтвор.
Покрива на Сградата е многоскатен – дървен покрит с керамични керемиди.

Нормативни документи

Нормативни уредба при проектиране и строителство: Представяме на вашето внимание най-често използваната нормативна уредба при проектиране и строителство. Закон за устройство на територията – ЗУТ Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и […]

Какво е ПУП и подробен устройствен план ?

Какво е ПУП ? С изработка на подробен устройствен план ( ПУП ) се конкретизира урегулирането и застрояването на територията на населените места, те се разработват за цели землища, селищни образувания, група имоти и индивидуални самостоятелни имоти. Те се разработват  за имоти за които, до мемента е не бил разработен такъв план. Това са имоти […]

Изменение на подробен устройствен план

Изменение подробен устройствен план Изменение подробен устройствен план се извършва за да удовлетвори нуждите на собствениците на имота за бъдещите им инвестиционни намерения. Изменение  на ПУП се процедира за имоти за които вече има действащ и влязъл в сила подробен устройствен план. Изменението на плана е задължително да се извърши в съответствие с общ устройствен […]

Какво представлява готовият проект?

ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ КАКВО СПЕСТЯВАТЕ ПРИ ИЗБОРА ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ ? • Избирайки готови проекти за къщи – еднофамилна или многофамилна жилищна сграда. Вие спестявате пари от проектиране на нов проект. • Не си губите времето в изясняване на идеята за бъдещата Ви сграда. • Преди купуването на готов проект ще знаете как […]

разгледай още проекти
  • Date : ноември 1, 2022
  • Застроена площ: : 144 м2
  • Разгъната застроена площ: 144 м2
  • Брой спални помещения: 3