Сподели

Готов проект на къща – кв.Долно Езерово, гр.Бургас

Готов проект на къща – кв.Долно Езерово, гр.Бургас

Готов проект на къща – кв.Долно Езерово, гр.Бургас

Готов проект на едноетажна къща, която може да бъде построена бързо и евтино на малък парцел. Това жилище е удобно за постоянно пребиваване на малко семейство. Дизайнът на сградата позволява да се класифицира тази къща като енергийно ефективна сграда. Двускатната форма на покрива помага да се избегне наличието на носещи стени в интериора, което дава възможност за свободно планиране на разположението на помещенията. Таванското пространство на къщата може да се използва допълнително по преценка на собственика. Проектът предвижда ясно разделяне на вътрешния обем на къщата на две зони – дневна и нощна. В дневната част е разположен просторен и светъл хол, обединен в едно пространство с кухня-трапезария. В хола има камина. За разширяване на функционалността на дневната част от дневната и кухнята е предвиден излаз на външна тераса. Сградата разполага и с помощно помещение, в което можете да използвате като килер, както и да инсталирате отоплителна система. В нощната част на къщата, която е отделена от дневната с малко антре, има три спални.

Проекта предлага да бъде изпълнен с стоманена носеща конструкция.

 

Нормативни документи

Нормативни уредба при проектиране и строителство: Представяме на вашето внимание най-често използваната нормативна уредба при проектиране и строителство. Закон за устройство на територията – ЗУТ Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и […]

Изработване на подробен устройствен план

Изработка на подробен устройствен план С изработка на подробен устройствен план се конкретизира урегулирането и застрояването на територията на населените места, те се разработват за цели землища, селищни образувания, група имоти и индивидуални самостоятелни имоти. Изработката на по подробен устройствен план се възлага за имоти за които не е бил разработен до момента такъв план. […]

Изменение на подробен устройствен план

Изменение подробен устройствен план на УПИ Изменение подробен устройствен план се извършва за да удовлетвори нуждите на собствениците на имота за бъдещите им инвестиционни намерения. Изменение  на ПУП се процедира за имоти за които вече има действащ и влязъл в сила подробен устройствен план. Изменението на плана е задължително да се извърши в съответствие с […]

Какво представлява готовият проект?

ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ КАКВО СПЕСТЯВАТЕ ПРИ ИЗБОРА ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ ? • Избирайки готови проекти за къщи – еднофамилна или многофамилна жилищна сграда. Вие спестявате пари от проектиране на нов проект. • Не си губите времето в изясняване на идеята за бъдещата Ви сграда. • Преди купуването на готов проект ще знаете как […]

разгледай още проекти
  • Date : август 5, 2022
  • Застроена площ: : 87,7 м2
  • Разгъната застроена площ: 87,7 м2
  • Брой спални помещения: 3