Архитектурно студио : Медицински център с.Лозенец

Сподели

Медицински център с.Лозенец

Медицински център с.Лозенец

Медицински център с.Лозенец

Медицински център в с.Лозенец, сграда за обществено ползване на  един  етаж .  На кота ±0.00 са разположени входно фоайе, лекарски и зъболекарски кабинети  с отделни чакални за всеки от тях. Манипулационна зала към лекарският кабинет и спомагателна стая към зъболекарският кабинет, две  битови помещения и WC към тях за служебно ползване. Предвижда  да се  изгради склад за медицински отпадъци. Във входното фоайе е разположено  WC за пациентите, като то е съобразено със специфичните потребности на  хора в неравностойно положени.

Разположението на помещенията осигуряват  добрата комуникация помежду им и позволява да изпълняват функцията на сградата за здравна служба. Осигурен е достъп и за хора в неравностойно положение, като за тях е предвидена рампа от кота терен до кота ±0.00.

Настилката в сградата са предвидени с  теракот . Стените и таваните  се обработват с латекс. Стените в манипулационната, спомагателната стая към зъболекарският кабинет  и в WC се обработват с   фаянсови плочки до 1,5м.

Покривът е плосък. Отводняването е предвидено да е вътрешно посредством две воронки. Предвидени са и два барбакана за допълнително отводняване. Покривът е изолиран с топлоизолация.

Дограмата е с отваряема части и е от алуминиев стъклопакет цвят бял.

Фасадите са решени със силиконова мазилка и облицовъчни плочи от врачански камък.

Нормативни документи

Нормативни уредба при проектиране и строителство: Представяме на вашето внимание най-често използваната нормативна уредба при проектиране и строителство. Закон за устройство на територията – ЗУТ Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и […]

Какво е ПУП и подробен устройствен план ?

Какво е ПУП ? С изработка на подробен устройствен план ( ПУП ) се конкретизира урегулирането и застрояването на територията на населените места, те се разработват за цели землища, селищни образувания, група имоти и индивидуални самостоятелни имоти. Те се разработват  за имоти за които, до мемента е не бил разработен такъв план. Това са имоти […]

Изменение на подробен устройствен план

Изменение подробен устройствен план Изменение подробен устройствен план се извършва за да удовлетвори нуждите на собствениците на имота за бъдещите им инвестиционни намерения. Изменение  на ПУП се процедира за имоти за които вече има действащ и влязъл в сила подробен устройствен план. Изменението на плана е задължително да се извърши в съответствие с общ устройствен […]

Какво представлява готовият проект?

ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ КАКВО СПЕСТЯВАТЕ ПРИ ИЗБОРА ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ ? • Избирайки готови проекти за къщи – еднофамилна или многофамилна жилищна сграда. Вие спестявате пари от проектиране на нов проект. • Не си губите времето в изясняване на идеята за бъдещата Ви сграда. • Преди купуването на готов проект ще знаете как […]

разгледай още проекти
  • Date : август 20, 2022
  • Застроена площ: : 110.6 м2
  • Разгъната застроена площ: 110.6м2