Сподели

Многофамилна жилищна сграда в гр.Свети Влас

Многофамилна жилищна сграда в гр.Свети Влас

Многофамилна жилищна сграда в гр.Свети Влас

Проекта за многофамилна жилищна сграда в гр.Свети Влас изпълнява заданието на възложителя. На първи етаж, на ниво улица е разположен едно жилище дневната с кухня и трапезария като еднопространствено помещение, две спални, баня WC и склад.
На втори и трети етаж жилищата се повтарят по едно на етаж но с по три спални.
На нивото на полувкопания етаж е разположено четвърто жилище с една спална, дневна-кухня и баня – тоалетна. Във вкопаната част от сградата са разположени складови помещения обслужващи жилищата.
Вертикалната комуникация ще се осъществява по стълба разположена в самостоятелна клетка. Стълбата стига до вкопания етаж и осъществява връзка със складовите помещения. Жилището на вкопаното ниво е достъпно през външна стълба ситуирана в североизточната част на имота, през която се слиза на нивото на терена на двора. Има осигурен вход към складовите помещения също от нивото на двора.

Търпими строежи в България

 Какво трябва да знаете?   В България съществуват определени категории сгради, известни като търпими строежи, които макар и построени без необходимите строителни книжа, могат да бъдат признати като законни при определени условия. Тук ще разгледаме критериите за търпимост, процедурата за получаване на удостоверение за търпимост и ограниченията, свързани с такива строежи.   Какво представляват търпимите […]

Проектиране на складови бази и метални халета

Проектиране на складови бази и метални халета Проектирането на складови бази е многоетапен процес, който изисква внимателно планиране и вземане на множество решения. Складовите бази играят важна роля в логистичната верига, осигурявайки съхранение и управление на стоки преди тяхното разпределение. 1. Анализ и планиране на складови бази Първата стъпка в проектирането на складова база е […]

Нормативни документи

Нормативни уредба при проектиране и строителство: Представяме на вашето внимание най-често използваната нормативна уредба при проектиране и строителство. Закон за устройство на територията – ЗУТ Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и […]

Какво е ПУП и подробен устройствен план ?

Какво е ПУП ? С изработка на подробен устройствен план ( ПУП ) се конкретизира урегулирането и застрояването на територията на населените места, те се разработват за цели землища, селищни образувания, група имоти и индивидуални самостоятелни имоти. Те се разработват  за имоти за които, до мемента е не бил разработен такъв план. Това са имоти […]

Изменение на подробен устройствен план

Изменение подробен устройствен план Изменение подробен устройствен план се извършва за да удовлетвори нуждите на собствениците на имота за бъдещите им инвестиционни намерения. Изменение  на ПУП се процедира за имоти за които вече има действащ и влязъл в сила подробен устройствен план. Изменението на плана е задължително да се извърши в съответствие с общ устройствен […]

Какво представлява готовият проект?

ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ КАКВО СПЕСТЯВАТЕ ПРИ ИЗБОРА ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ ? • Избирайки готови проекти за къщи – еднофамилна или многофамилна жилищна сграда. Вие спестявате пари от проектиране на нов проект. • Не си губите времето в изясняване на идеята за бъдещата Ви сграда. • Преди купуването на готов проект ще знаете как […]

разгледай още проекти
  • Date : август 20, 2022
  • Застроена площ: : 151,5 м2
  • Разгъната застроена площ: 493.5 м2
  • Брой апартаменти: 3