Многофамилна жилищна сграда – гр.Бургас вк.Възраждане

Многофамилна жилищна сграда – гр.Бургас вк.Възраждане

Многофамилна жилищна сграда – гр.Бургас

Проектираната многофамилна жилищна сграда включва   партерен етаж (кота ±0,00), сутерен и пет жилищни етажа. Връзката между отделните нива е осигурена посредством стоманобетонова стълба с предвидено естествено осветление и асансьор.

– Партерен  етаж на кота ±0,00 са  проектирани три гаража, помещение за общи нужди, проход за автомобили и пешеходци до стълбището, автомобилния подемник и вътрешния двор, където са разположени четири  паркоместа.

– Сутерен на кота -2,80 – подемник за автомобилен достъп от ниво терен, паркоместа за 7 автомобила, складове на жилищната част както и стълбище и асансьор за връзка с горните етажи на сградата.

– I-ви етаж на кота +2,80 – проектирани са три апартамента, асансьор и стълбище за връзка с останалите нива на сградата.

– II-ри етаж на кота +5,60 – проектирани са два апартамента, асансьор и стълбище за връзка с останалите нива на сградата.

– III-ти етаж на кота +8.40 – проектирани са два апартамента, асансьор и стълбище за връзка с останалите нива на сградата.

– IV-ти етаж на кота +11.20 – проектирани са два апартамента, асансьор и стълбище за връзка с останалите нива на сградата.

– V-ти етаж на кота +14.00 – проектирани са два апартамента, асансьор и стълбище за връзка с останалите нива на сградата.

 

Сградата помества общо 11 жилища (апартаменти) с различни квадратури, разположени на пет жилищни етажа. Към всяко жилище има обособено складово помещение.

Нормативни документи

Нормативни уредба при проектиране и строителство: Представяме на вашето внимание най-често използваната нормативна уредба при проектиране и строителство. Закон за устройство на територията – ЗУТ Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и […]

Изработване на подробен устройствен план

Изработка на подробен устройствен план С изработка на подробен устройствен план се конкретизира урегулирането и застрояването на територията на населените места, те се разработват за цели землища, селищни образувания, група имоти и индивидуални самостоятелни имоти. Изработката на по подробен устройствен план се възлага за имоти за които не е бил разработен до момента такъв план. […]

Изменение на подробен устройствен план

Изменение подробен устройствен план Изменение подробен устройствен план се извършва за да удовлетвори нуждите на собствениците на имота за бъдещите им инвестиционни намерения. Изменение  на ПУП се процедира за имоти за които вече има действащ и влязъл в сила подробен устройствен план. Изменението на плана е задължително да се извърши в съответствие с общ устройствен […]

Какво представлява готовият проект?

ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ КАКВО СПЕСТЯВАТЕ ПРИ ИЗБОРА ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ ? • Избирайки готови проекти за къщи – еднофамилна или многофамилна жилищна сграда. Вие спестявате пари от проектиране на нов проект. • Не си губите времето в изясняване на идеята за бъдещата Ви сграда. • Преди купуването на готов проект ще знаете как […]

разгледай още проекти
  • Date : април 5, 2022
  • Застроена площ: : 126,06 м2
  • Разгъната застроена площ: 1051,47 м2
  • Брой апартаменти: 11