Многофамилна жилищна сграда в комплекс Меден Рудник,  гр.Бургас

Многофамилна жилищна сграда в комплекс Меден Рудник,  гр.Бургас

Многофамилна жилищна сграда в комплекс Меден Рудник,  гр.Бургас

Многофамилна жилищна сграда включва  сутерен, партерен етаж (кота ±0,00), и шест жилищни етажа. Връзката между отделните нива е осигурена посредством стоманобетонова стълба с предвидено естествено осветление и асансьор.

– В сутерена на кота -3,55 са проектирани 10бр. гаражни клетки с по едно или две паркоместа.. Достъпът на автомобилите до сутерена се осъществява с подемник за автомобили. В общото гаражно пространство има още 9бр.паркоместа.В югоизточната част от сутерена е разположена стълба за евакуация от сутерена. Тя излиза на ниво терен. В североизточната част от сутерена е обособена зона с 16бр.складови помещения.

– Партерен  етаж на кота ±0,00 са  проектирани осем магазина за промишлени стоки с тоалетна и складово помещение , един обект за складови дейности , подемник за автомобили, стълбище с асансьор и помещение за общи нужди

– I-ви етаж на кота +3,44 – проектирани са четири апартамента, асансьор и стълбище за връзка с останалите нива на сградата.

– II-ри, III-ти, IV-ти  и V-ти етаж на коти +6,28, +9,12, +11,96 и +14,80 – проектирани са  по четири апартамента, асансьор и стълбище за връзка с останалите нива на сградата.

– VI-ти етаж на кота +17.64 – проектирани са две жилища, асансьор и стълбище за връзка с останалите нива на сградата.

Сградата помества общо 22 жилища (апартаменти) с различни квадратури, разположени на пет жилищни етажа. Към всяко жилище има обособено складово помещение.

Нормативни документи

Нормативни уредба при проектиране и строителство: Представяме на вашето внимание най-често използваната нормативна уредба при проектиране и строителство. Закон за устройство на територията – ЗУТ Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и […]

Какво е ПУП и подробен устройствен план ?

Какво е ПУП ? С изработка на подробен устройствен план ( ПУП ) се конкретизира урегулирането и застрояването на територията на населените места, те се разработват за цели землища, селищни образувания, група имоти и индивидуални самостоятелни имоти. Те се разработват  за имоти за които, до мемента е не бил разработен такъв план. Това са имоти […]

Изменение на подробен устройствен план

Изменение подробен устройствен план Изменение подробен устройствен план се извършва за да удовлетвори нуждите на собствениците на имота за бъдещите им инвестиционни намерения. Изменение  на ПУП се процедира за имоти за които вече има действащ и влязъл в сила подробен устройствен план. Изменението на плана е задължително да се извърши в съответствие с общ устройствен […]

Какво представлява готовият проект?

ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ КАКВО СПЕСТЯВАТЕ ПРИ ИЗБОРА ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ ? • Избирайки готови проекти за къщи – еднофамилна или многофамилна жилищна сграда. Вие спестявате пари от проектиране на нов проект. • Не си губите времето в изясняване на идеята за бъдещата Ви сграда. • Преди купуването на готов проект ще знаете как […]

разгледай още проекти
  • Date : март 5, 2022
  • Застроена площ: : 475,3 м2
  • Разгъната застроена площ: 2470,7 м2
  • Брой апартаменти: 22