Сподели

Многофамилна жилищна сграда в гр.Бургас

Многофамилна жилищна сграда в гр.Бургас

Многофамилна жилищна сграда в гр.Бургас

В многофамилна жилищна сграда  се включва  сутерен, партерен етаж (кота ±0,00), и пет жилищни етажа. Връзката между отделните нива е осигурена посредством стоманобетонова стълба с предвидено естествено осветление и асансьор.

– В сутерена на кота -3,95 са проектирани 5бр. гаражни клетки с по две паркоместа, две от които са с подемници на две нива. Достъпът на автомобилите до сутерена се осъществява с платформа за автомобили. В общото гаражно пространство има още 7бр.паркоместа, шест от които са на платформи за паркиране на две нива. В източната част от сутерена е разположена стълба за евакуация от сутерена. Тя излиза на ниво терен от където има възможност за евакуация покрай изградената в парцела сграда, през прохода и през назастроената част на парцела в западна посока. В част от сутерена е обособена зона с 8бр.складови помещения.

– Партерен  етаж на кота ±0,00 са  проектирани два магазина за промишлени стоки с тоалетна и складово помещение , един двоен гараж, проход за автомобили и пешеходци до стълбището и вътрешния двор и помещение за общи нужди

– I-ви етаж на кота +3,40 – проектирани са шест апартамента, асансьор и стълбище за връзка с останалите нива на сградата.

– II-ри, III-ти и IV-ти етаж на кота +6,20, +9,00 и +11,80 – проектирани са пег апартамента, асансьор и стълбище за връзка с останалите нива на сградата.

– V-ти етаж на кота +14.60 – проектирани са четири жилища, асансьор и стълбище за връзка с останалите нива на сградата.

Сградата помества общо 25 жилища (апартаменти) с различни квадратури, разположени на четири жилищни етажа. Към всяко жилище има обособено складово помещение.

Търпими строежи в България

 Какво трябва да знаете?   В България съществуват определени категории сгради, известни като търпими строежи, които макар и построени без необходимите строителни книжа, могат да бъдат признати като законни при определени условия. Тук ще разгледаме критериите за търпимост, процедурата за получаване на удостоверение за търпимост и ограниченията, свързани с такива строежи.   Какво представляват търпимите […]

Проектиране на складови бази: Ключови аспекти и съображения

Проектиране на складови бази: Ключови аспекти и съображения Проектирането на складови бази е многоетапен процес, който изисква внимателно планиране и вземане на множество решения. Складовите бази играят важна роля в логистичната верига, осигурявайки съхранение и управление на стоки преди тяхното разпределение. 1. Анализ и планиране на складови бази Първата стъпка в проектирането на складова база […]

Нормативни документи

Нормативни уредба при проектиране и строителство: Представяме на вашето внимание най-често използваната нормативна уредба при проектиране и строителство. Закон за устройство на територията – ЗУТ Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и […]

Какво е ПУП и подробен устройствен план ?

Какво е ПУП ? С изработка на подробен устройствен план ( ПУП ) се конкретизира урегулирането и застрояването на територията на населените места, те се разработват за цели землища, селищни образувания, група имоти и индивидуални самостоятелни имоти. Те се разработват  за имоти за които, до мемента е не бил разработен такъв план. Това са имоти […]

Изменение на подробен устройствен план

Изменение подробен устройствен план Изменение подробен устройствен план се извършва за да удовлетвори нуждите на собствениците на имота за бъдещите им инвестиционни намерения. Изменение  на ПУП се процедира за имоти за които вече има действащ и влязъл в сила подробен устройствен план. Изменението на плана е задължително да се извърши в съответствие с общ устройствен […]

Какво представлява готовият проект?

ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ КАКВО СПЕСТЯВАТЕ ПРИ ИЗБОРА ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ ? • Избирайки готови проекти за къщи – еднофамилна или многофамилна жилищна сграда. Вие спестявате пари от проектиране на нов проект. • Не си губите времето в изясняване на идеята за бъдещата Ви сграда. • Преди купуването на готов проект ще знаете как […]

разгледай още проекти
  • Date : юли 5, 2021
  • Застроена площ: : 403,5 м2
  • Разгъната застроена площ: 2396.5 м2
  • Брой апартаменти: 25