Сподели

Многофамилна жилищна сграда – гр.Бургас

Многофамилна жилищна сграда – гр.Бургас

Многофамилна жилищна сграда – гр.Бургас

Многофамилна жилищна сграда включваща  партерен етаж (кота ±0,00), сутерен и пет жилищни етажа. Връзката между отделните нива е осигурена посредством стоманобетонова стълба с предвидено естествено осветление и асансьор.

– Партерен  етаж на кота ±0,00 е обособен един магазин и шест самостоятелни гаража достъпа до три от тях е от улицата граничеща източно с парцела, а на останалите три е от вътрешния двор. Към магазина са предвидени входове от улиците на ниво терен. Магазина разполага със собствено санитaрно и складово помещение. Непосредствено до изхода на жилищната част е разположено помещение за общи нужди към жилищната част.

– Сутерен на кота -3,60 – автомобилния достъп до сутерена от ниво терен се осъществява с автомобилна платформа с двустранно отваряне на двете спирки.,Гаражът разполага с 16бр. паркоместа на 8бр. автомобилни подемници за два автомобила и 4бр. единични паркоместа, както и стълбище и асансьор за връзка с горните етажи на сградата. За евакуация от подземното ниво има и еднораменна стълба за директен изход към улицата

– I-ви етаж на кота +3,40 – седем жилища, асансьор и стълбище за връзка с останалите нива на сградата.

– II-ри етаж на кота +6,20 – седем жилища, асансьор и стълбище за връзка с останалите нива на сградата.

– III-ти етаж на кота +9,00 – шест жилища, асансьор и стълбище за връзка с останалите нива на сградата.

– IV-ти етаж на кота +11,80 – пет жилища, асансьор и стълбище за връзка с останалите нива на сградата.

– V-ти етаж на кота +14,60 – две жилища, асансьор и стълбище за връзка с останалите нива на сградата.

Сградата разполага с общо 27жилища (апартаменти), с различни квадратури, разположени на пет жилищни етажа. Към всяко жилище има обособено складово помещение.

Нормативни документи

Нормативни уредба при проектиране и строителство: Представяме на вашето внимание най-често използваната нормативна уредба при проектиране и строителство. Закон за устройство на територията – ЗУТ Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и […]

Изработване на подробен устройствен план

Изработка на подробен устройствен план С изработка на подробен устройствен план се конкретизира урегулирането и застрояването на територията на населените места, те се разработват за цели землища, селищни образувания, група имоти и индивидуални самостоятелни имоти. Изработката на по подробен устройствен план се възлага за имоти за които не е бил разработен до момента такъв план. […]

Изменение на подробен устройствен план

Изменение подробен устройствен план Изменение подробен устройствен план се извършва за да удовлетвори нуждите на собствениците на имота за бъдещите им инвестиционни намерения. Изменение  на ПУП се процедира за имоти за които вече има действащ и влязъл в сила подробен устройствен план. Изменението на плана е задължително да се извърши в съответствие с общ устройствен […]

Какво представлява готовият проект?

ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ КАКВО СПЕСТЯВАТЕ ПРИ ИЗБОРА ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ ? • Избирайки готови проекти за къщи – еднофамилна или многофамилна жилищна сграда. Вие спестявате пари от проектиране на нов проект. • Не си губите времето в изясняване на идеята за бъдещата Ви сграда. • Преди купуването на готов проект ще знаете как […]

разгледай още проекти
  • Date : септември 10, 2021
  • Застроена площ: : 509,6 м2
  • Разгъната застроена площ: 2948,3 м2
  • Брой апартаменти: 30