Сподели

Готов проект на къща – гр.Ахтопол, общ.Царево

Готов проект на къща – гр.Ахтопол, общ.Царево

Готов проект на къща проектирана за  гр.Ахтопол, общ.Царево

Готов проект на къща на три етажа и сутерен етаж. Вертикалната комуникация ще се извършва по стълбище. Не се предвижда изграждане тавански помещения.
Сутерена е на кота-2.50 и там се обособят две складови помещение.
На кота + 0.00 е главният вход на сградата. Разпределението на тази кота се състои от апартамент с дневна спалня и WC-Баня и две складови помещения.
На кота +2.80 се изграждат четири стаи с тоалетна и баня.
На кота +5.60 се изграждат две стаи с с тоалетна и баня.
Покривът на сградата ще бъде скатен – стоманобетонен. Сградата ще бъде задигната от терена на едно стъпало.

Нормативни документи

Нормативни уредба при проектиране и строителство: Представяме на вашето внимание най-често използваната нормативна уредба при проектиране и строителство. Закон за устройство на територията – ЗУТ Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и […]

Изработване на подробен устройствен план

Изработка на подробен устройствен план С изработка на подробен устройствен план се конкретизира урегулирането и застрояването на територията на населените места, те се разработват за цели землища, селищни образувания, група имоти и индивидуални самостоятелни имоти. Изработката на по подробен устройствен план се възлага за имоти за които не е бил разработен до момента такъв план. […]

Изменение на подробен устройствен план

Изменение подробен устройствен план Изменение подробен устройствен план се извършва за да удовлетвори нуждите на собствениците на имота за бъдещите им инвестиционни намерения. Изменение  на ПУП се процедира за имоти за които вече има действащ и влязъл в сила подробен устройствен план. Изменението на плана е задължително да се извърши в съответствие с общ устройствен […]

Какво представлява готовият проект?

ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ КАКВО СПЕСТЯВАТЕ ПРИ ИЗБОРА ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ ? • Избирайки готови проекти за къщи – еднофамилна или многофамилна жилищна сграда. Вие спестявате пари от проектиране на нов проект. • Не си губите времето в изясняване на идеята за бъдещата Ви сграда. • Преди купуването на готов проект ще знаете как […]

разгледай още проекти
  • Date : август 20, 2022
  • Застроена площ: : 110.4 м2
  • Разгъната застроена площ: 312.5 м2
  • Брой спални помещения: 3