Архитектурно студио : Складова база

Сподели

Складова база

Складова база

Складова база за негорими строителни материали

Формата на сградата е П-образна, като е  ситуирана централно в  имота. Спазени са предвидените по виза височини и отстояния до регулационната линия. Застрояването е съобразено и с разпоредбите на Закона за устройство на територията, Наредба №7 за ПНУОВТУЗ и Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.  За достъп до складова база ще се използват съществуващите пътища от междуградската пътна мрежа, както и предвидени в обекта път за пожарни нужди. Влизането в имота пешеходно и чрез автомобил се осъществява от северозапад откъм прилежащата улица. Подхода към сграда е съобразен с габаритите и радиусите на завой на леки автомобили и товарни камиони. Паркирането се извършва в границите на имота, като са предвидени необходимите места за посетители и персонал.

Проекта за складова база е разделен на три етапа на изпълнение. Във всеки от етапите са проектирани по два склада за негорими строителни материали, като към тях са обособени офис, битово помещение и санитарен възел. Входовете са достъпни от   хора с увреждания.

I -Етап –склад №-1 и склад №-2

II -Етап –склад №-3 и склад №-4

III -Етап –склад №-5 и склад №-6

Сградите представляват самостоятелен обем с осово разстояние между колоните  16м. Конструкцията е изградена от  стоманени колони и ригели. Фундирането е решено с единични стоманобетонни фундаменти, по контура на сградата. Външните ограждащи стени ще се изградят от  термопанели с  PU пълнеж. Скатния покрив  е с наклон от 10% и е изграден от покривни термопанели с  PU пълнеж. Екстериорът на сградата е издържан в съвременно звучене, като са използвани съвременни материали. Прозорците са от PVC дограма с коефициент на топлопреминаване през рамката  U ≤ 1,40 W/m2K  Стъклопакетите са от вътрешно нискоемисионно „К – стъкло” и външно слънцезащитно стъкло с коефициент на енергопреминаване не по – висок от 0,30 и при обобщен коефициент на топлопреминаване U ≤ 1,40 W/m2K.

  • Date : юни 18, 2024