Архитектурно студио : За нас

Сподели

За нас

За нас

Проектантска фирма “Архпоинт Студио“ ЕООД е основано през 2015 г с предмет на дейност в областта на инвестиционното проектиране. Собственик и управител е арх.Георги Долапчиев правоспособен архитект член на Камарата на архитектите в България ( КАБ) и Съюза на архитектите в България (САБ).
Untitled Path_1
Архитектурни услуги Бургас
Едноетажна къща (3)

Ние сме Архпоинт Студио

Архпоинт Студио е специализирана в разработването и изготвянето на инвестиционни проекти за еднофамилни  жилищни сгради , многофамилни жилищни сгради,  обществени сгради, и индустриални сгради, както и смяна на предзначението на ателиета и офиси в жилища. Архпоинт Студио извършва разработка на градоустройствени планове и подробни устройствени планове (ПУП).

Архпоинт Студио  е насочена в търсенето на индивидиалният подход към всеки, съобразявайки го с индивидуалните изисквания на всеки клиент, отчитайки  особеностите и контекста на околната среда. При създаването на нови проекти Архпоинт Студио  се стреми за максималното им вписване в градският силует и опазването на околната среда.

0
1 .
Готови проекти
0
2 .
Доволни клиенти
0
3 .
Работни часове

Нашият екип

История

2020

Консултиране

Започна извършването на консултантски дейности при закупуването на имот за бъдещо строителство. Възможности за промяна на земеделски земи в урегулирани на поземлени имоти ( УПИ). Избор на фирми за упражняване на строителен надзор, избор на строителни фирми. Проверяване на статута и тяхното предназначение на обекти жилища , ателиета и др. преди закупуване.

2019

Разширяване на дейността

В Архпоинт се включват екип от външни проектанти - архитекти, инженери и строители. Освен инвестиционно проектиране Архпоинт Студио започва да предлага цялостен продукт. Включващ събиране на изходни данни за конкретен имот, проектиране и строителство, като всяка от отделни дейности се възлага на специалисти в дадената сфера.

2015

Създаване на „Архпоинт Студио“ ЕООД

Започва своята дейност през 2015 година в град Бургас. Работата на фирма е насочена към проектирането инвестиционни проекти за еднофамилни жилищни сгради, многофамилни жилищни сгради, обществени сгради, индустриални сгради и преустройства на съществуващи помещения. Разработване и изменение на подробни устройствени планове (ПУП), създаване на 3Д проекти и интериорни проекти.

 Image Name За нас

Услуги

Проектантски услуги

Дейност на фирма е насочена към проектирането на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, обществени и индустриални сгради, създаване и изменение на подробни устройствени планове (ПУП), разработването на 3Д проекти и интериорни проекти.

Ние можем да изготвим за Вас отделни проекти по следните части:

 • Архитектура
 • Строителни конструкции (СК)
 • Електро (ЕЛ)
 • Вик
 • Геодезия
 • Геология
 • Озеленяване
 • Отопление, вентилация и климатизация (ОВК)
 • Технологична
 • ПБЗ
 • ПУСО
 • Пожарна безопасност
Най-добри цени

Мениджмънт на проекти

Архпойнт Студио предлага услугата мениджмънт на проекти в нея се включва цялостното прединвестиционно проучване и менажиране на проекта.

За одобряването на изработеният проект от съответната община се изисква набор от документи, които стават част от проектната документация.

Архпойнт Студио може да ви съдейства при:

 • Издаване и получаване на скица от СГКК
 • Издаване и получаване на Виза за проектиране
 • Съгласуване на визата в експлоатационните дружества (ЕВН, ВиК, БТК и др.)
 • Подаването на уведомителни писма към съответната Регионална Инспекция по Околната Среда и Водите (РИОСВ)
 • Съгласува вашият проект и подписване на предварителни договори с експлоатационните; дружества (ЕВН, ВиК, БТК и др.)
 • Входиране на проекта в съответна община, проекта за неговото разглеждане и одобряването му и издаване на разрешение за строеж.
Най-добри цени

Геодезически услуги

Архпойнт Студио разполага с лицензирани геодезисти.

 • Геодезическо заснемане
 • Трасиране
 • Изработка на геодезични инвестицииони проекти
 • Услуги по кадастър
Най-добри цени

Строителство

Архпоинт Студио работи в тясно сътрудничество със строителната фирма „Меджик Пул“ ООД с предмет на дейност изграждане на жилищни сгради, плувни басейни, уелнес и спа центрове, реконструкции на сгради и  ремонт на жилищни сгради и заведения за обществено ползване.

„Меджик Пул“ООД разполага с  квалифицирани персонал от строителни работници

 • Арматуристи
 • Зидаро-кофражисти
 • Мазачи
 • Шпакловчици
 • Бояджии
 • Фаянсаджии
 • Електротехници
Най-добри цени