Архитектурно студио : Готов проект на къща – Теди

Сподели

Готов проект на къща – Теди

Готов проект на къща – Теди

Готов проект на къща изградена в гр. Каблешково

Готови проекти на къща – Теди представлява едноетажна еднофамилна сграда, проектиран с метална конструкция и с площ до 100 м2 .

 

Функционално разпределение.

Сградата се състои от един етаж, разпределението на кота + 0.00 е следното: коридор, дневна, две спални, склад, санитарен  възел и непокрита веранда.

Конструктивно решение на сградата

Носещата конструкция на сградата  ще бъде стоманена.

Покривът е двускатен скатен дървен. Покривното покритие на скатните части е от керамични керемиди.

Външните стени ще се изградят от послен монтаж, с обща дебелина 24см., като ще се използва следният детайл. От вътре на вън – латекс, шпакловка два пласта, гипсокартон два пласта, метална конструкция по конструктивен проект, между конструкцията се полага каменна топлоизолация, магнезиево оксидант панел, лепило за топлоизолация, EPS, шпакловка със стъклофибърна мрежа, силикатна мазилка по RALL.

Вътрешните преградни стени ще се изградят от послен монтаж, с обща дебелина 16см., като ще се използва следният детайл. Латекс, шпакловка два пласта, гипсокартон два пласта, метална конструкция по конструктивен проект, между конструкцията се полага каменна топлоизолация, гипсокартон два пласта, шпакловка два пласта и латекс.

Сградата е проектирана от архитектурно студио в Бургас

Търпими строежи в България

 Какво трябва да знаете?   В България съществуват определени категории сгради, известни като търпими строежи, които макар и построени без необходимите строителни книжа, могат да бъдат признати като законни при определени условия. Тук ще разгледаме критериите за търпимост, процедурата за получаване на удостоверение за търпимост и ограниченията, свързани с такива строежи.   Какво представляват търпимите […]

Проектиране на складови бази: Ключови аспекти и съображения

Проектиране на складови бази: Ключови аспекти и съображения Проектирането на складови бази е многоетапен процес, който изисква внимателно планиране и вземане на множество решения. Складовите бази играят важна роля в логистичната верига, осигурявайки съхранение и управление на стоки преди тяхното разпределение. 1. Анализ и планиране на складови бази Първата стъпка в проектирането на складова база […]

Нормативни документи

Нормативни уредба при проектиране и строителство: Представяме на вашето внимание най-често използваната нормативна уредба при проектиране и строителство. Закон за устройство на територията – ЗУТ Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и […]

Какво е ПУП и подробен устройствен план ?

Какво е ПУП ? С изработка на подробен устройствен план ( ПУП ) се конкретизира урегулирането и застрояването на територията на населените места, те се разработват за цели землища, селищни образувания, група имоти и индивидуални самостоятелни имоти. Те се разработват  за имоти за които, до мемента е не бил разработен такъв план. Това са имоти […]

Изменение на подробен устройствен план

Изменение подробен устройствен план Изменение подробен устройствен план се извършва за да удовлетвори нуждите на собствениците на имота за бъдещите им инвестиционни намерения. Изменение  на ПУП се процедира за имоти за които вече има действащ и влязъл в сила подробен устройствен план. Изменението на плана е задължително да се извърши в съответствие с общ устройствен […]

Какво представлява готовият проект?

ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ КАКВО СПЕСТЯВАТЕ ПРИ ИЗБОРА ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ ? • Избирайки готови проекти за къщи – еднофамилна или многофамилна жилищна сграда. Вие спестявате пари от проектиране на нов проект. • Не си губите времето в изясняване на идеята за бъдещата Ви сграда. • Преди купуването на готов проект ще знаете как […]

разгледай още проекти
  • Date : ноември 30, 2022