Сподели

Готов проект на сглобяема къща от Турция

Готов проект на сглобяема къща от Турция

Готов проект на сглобяема къща

Представевеният готов проект е от колекцията турски сглобяеми къщи.Тази къща е от един етаж, разпределението на кота + 0.00 е следното: Коридор, Дневна, две спални, склад, санитарен  възел и веранда.

Сградата ще се изпълни от циментофазерна плоскост – Betopan с заложена метална конструкция в тях.

Покривът е двускатен покрит с Покривен термопанел – тип керемида.

Външните стени ще се изградят от послен монтаж, с обща дебелина 21см., като ще се използва следният детайл: от вътре на вън – латекс, шпакловка два пласта, циментофазерна плоскост – Betopan с заложена метална конструкция по конструктивен проект, лепило за топлоизолация, EPS, шпакловка със стъклофибърна мрежа, силикатна мазилка по RALL.

Нормативни документи

Нормативни уредба при проектиране и строителство: Представяме на вашето внимание най-често използваната нормативна уредба при проектиране и строителство. Закон за устройство на територията – ЗУТ Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и […]

Изработване на подробен устройствен план

Изработка на подробен устройствен план С изработка на подробен устройствен план се конкретизира урегулирането и застрояването на територията на населените места, те се разработват за цели землища, селищни образувания, група имоти и индивидуални самостоятелни имоти. Изработката на по подробен устройствен план се възлага за имоти за които не е бил разработен до момента такъв план. […]

Изменение на подробен устройствен план

Изменение подробен устройствен план Изменение подробен устройствен план се извършва за да удовлетвори нуждите на собствениците на имота за бъдещите им инвестиционни намерения. Изменение  на ПУП се процедира за имоти за които вече има действащ и влязъл в сила подробен устройствен план. Изменението на плана е задължително да се извърши в съответствие с общ устройствен […]

Какво представлява готовият проект?

ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ КАКВО СПЕСТЯВАТЕ ПРИ ИЗБОРА ГОТОВИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ ? • Избирайки готови проекти за къщи – еднофамилна или многофамилна жилищна сграда. Вие спестявате пари от проектиране на нов проект. • Не си губите времето в изясняване на идеята за бъдещата Ви сграда. • Преди купуването на готов проект ще знаете как […]

разгледай още проекти
  • Date : май 1, 2022
  • Застроена площ: : 118,5 м2
  • Разгъната застроена площ: 118,5 м2
  • Брой спални помещения: 2