Сподели

септември 2022

Изменение на подробен устройствен план

Изменение на подробен устройствен план

Изменение подробен устройствен план на УПИ Изменение подробен устройствен план се извършва за да удовлетвори нуждите на собствениците на имота за бъдещите им инв

Прочетете още